דמויות תנכיות

קוד: אישים בתנ"ך בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת:

אל: