ידיעה כפולה - קשר הדדי

קוד: ידיעה כפולה - קשר הדדי בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

יש כמה אנשים שנאמר עליהם שה' ידע אותם. למשל:

ויש כמה אנשים שנאמר עליהם שהם ידעו את ה'. למשל:

אך יש רק אדם אחד (עד כמה שידוע לי) שנאמרו עליו שני הדברים יחד - גם ידע את ה', וגם ה' ידע אותו - משה רבנו:

גם דוד המלך הרגיש, לאחר דבריו של נתן הנביא בשמ"ב ז, שהגיע למעלה זו, וכך אמר על עצמו:

נראה, שהידיעה הכפולה מראה על קשר הדדי, קשר קרוב במיוחד, בין ה' לבין האדם.

תגובות