מספרים

קוד: מספרים בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

0 = אֶפֶס

אחדים

אחוז

כפלים

-מונים

מספרים - כללי (חשבון, אריתמטיקה בתנ"ך)

-עשׂרֶה

עשתי-

פי-

0.1 = עשׂירית,עשׂיריה

0.111... = תשיעית

0.125 = שמינית

0.142... = שביעית (מספר חלקי)

0.166... = שישית (מספר חלקי נקבה)

0.2 = חֹמֶש

0.25 = רֶבַע (מספר חלקי), רֹבע (מספר חלקי זכר)

0.333... = שלישית (מספר חלקי)

0.5 = מחצית

1 = אחד (מספר יסודי זכר), אחת (מספר יסודי נקבה), אחדים (ברבים)

1.5

2 = שניים (מספר יסודי זכר), שתיים (מספר יסודי נקבה)

2.5

3 = שלושה (מספר יסודי זכר), 3 (מספר יסודי נקבה)

4 = ארבעה (מספר יסודי זכר), ארבע (מספר יסודי נקבה)

5 = חמישה (מספר יסודי זכר), חמש (מספר יסודי נקבה)

6 = שישה (מספר יסודי זכר), שש (מספר יסודי נקבה)

7 = שבעה (מספר יסודי זכר), שֶבַע (מספר יסודי נקבה), שבענה (בנו"ן נוסף, ע' רש"י איוב מב13)

8 = שמונָה (מספר יסודי זכר), שמונֶה (מספר יסודי נקבה)

9 = תשעה (מספר יסודי זכר), תֵשַע (מספר יסודי נקבה)

10 = עשׂרָה (מספר יסודי זכר), עֶשֶר (מספר יסודי נקבה)

12

20 = עשׂרים

30 = שלושים

32

37

40 = ארבעים

42

50 = חמִשים

60 = שישים

70 = שבעים

80 = שמונים

90 = תשעים

100 = מאָה

120

127

180

200 = מאתיים

420

600

666

1000 = אֶלֶף

2000 = אלפיים

3000

5000

7000

10000 = רבבה, רִבּוֹא

20000 = רבותים

30000

40000

50000

תוספות ותגובות