כשאם עריץ שודד עמים אחרים, שאר העמים צריכים להתאחד ולפעול נגדו

מאת: אראל

אל: ..tnk1/nvia/tryasr/xv-02-08

למחיקה

תגובות