ונהר יצא מעדן

קוד: ונהר יצא מעדן בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: יצחק צויג

אל:

תגובה ל: בראשית ב שנכתבה ב18:03:13  24.10.2004


מזכיר את הנבואות על הנהרות שיצאו מהר ציון באחרית הימים, כאשר כל הארץ תתמלא בדעת ה'. זהו מהותו של הגן בעדן, שיש בו פוטנציאל להפיץ את הדעת לכל העולם. התורה משולה למים, ונהרות שיוצאים ממקום עדן מפיצים את התורה לכל עבר. השורש דע שתול במלה עדן. נ' והמספר חמישים מסמלים את מידת האמונה. נראה בעדן ה-דע נסתר ולכן הוא הפוך ועיקר השגתו היא דרך האמונה.

תגובות