ויתחבא ... בתוך עץ הגן

קוד: ויתחבא ... בתוך עץ הגן בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: יצחק צויג

אל:

תגובה ל: בראשית ג שנכתבה ב18:16:09  24.10.2004


רמז לעץ הדעת, מכיוון שהלשון מרמזת על עץ אחד ידוע. העץ היה בתוך הגן, וכעת האדם בתוך העץ. זה טבעו של דעת האדם, אשר ניתן לשקוע בתוכה, ולא לשמוע את קול האלהים אפילו כשהוא מתהלך לידך. הופעת המילים רוח ושמיעת קול אלהים, מרמזת על תחילתה של הנבואה. לפני כן לא היתה נבואה, האדם הפעם לא מצליח להתחמק מלשמוע את קול ה', אבל בעתיד יצליח. במקום להתנבא הוא מתחבא. נ' מרמזת אל אמונה, והח' מרמזת על החטא. אילו היה נאמן לה', היה מתנבא.

תגובות